จะรู้ได้อย่างไรว่าถึงเวลาเปลี่ยนระบบ Smoke Detector แล้ว

Thursday

มกราคม 21, 2021

ความสำคัญของ Smoke Detector คือการตรวจจับอนุภาคควันไฟเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้

อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ Manual

Thursday

มกราคม 21, 2021

รู้หรือไม่ อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือนั่น มีด้วยกันอยู่ 2 แบบ

Explosion-Proof Fire Alarm System อุปกรณ์ป้องกันการะเบิดในตัว

Thursday

มกราคม 21, 2021

ทำความรู้จักกับ อุปกรณ์กันระเบิด

X