โครงการ The LIVING

Thursday

กุมภาพันธ์ 12, 2021

เข้าดำเนินการเปลี่ยนตู้คอ […]

โครงการ บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด

Thursday

มกราคม 21, 2021

เข้าตรวจเช็คระบบไฟอราม ปัญหา สาย Bell ถูกถอดออกมา และวัดจากค่าสายมีไฟกระแสเกิน ทำให้ตู้มีปัญหาไปด้วย

โครงการ คอนโด รัชดา 18

Thursday

มกราคม 15, 2021

เข้าตรวจเช็คระบบไฟอราม คอนโด รัชดา 18 ตู้พบโซนมีปัญหา เตรียมทำการแก้ไข

1 2 3
X