CL-180

สโม๊คดีเทคเตอร์ อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ วัสดุเป็นพลาสติกทนความร้อนสีขาว มีไฟ LED บอกสถานะการทำงาน กินกระแสไฟตอนสแตนบาย 60 ~ 90 ไมโครแอมป์ และตอนทำอลามกินกระแสไฟ 60 มิลลิแอมป์ สถานะตอนทำอลามจะมีไฟ LED สีแดงติดค้าง