S-314

ตัวจับควัน สโม๊คดีเทคเตอร์ หรือ อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ วัสดุเป็นพลาสติกทนความร้อนสีขาว ใช้ไฟ 12 ~ 24 โวล์ท สามารถใช้ร่วมกับระบบกันขโมยได้ กินกระแสไฟตอนสแตนบาย 75 ไมโครแอมป์ และตอนทำอลามกินกระแสไฟ 30 มิลลิแอมป์ มีไดร์คอนแทคแยกกินกระแสไฟ 0.8 แอมป์ สำหรับไฟ 30 โวล์ท และ 0.4 แอมป์ สำหรับไฟ 125 โวล์ท สถานะตอนทำอลามจะมีไฟ LED สีแดงติดค้าง