ตู้ควบคุมระบบป้องกันอัคคีภัย

ตุ้ควบคุมระบบป้องกันอัคคีภัยจะมีด้วยกัน 2 แบบ Hard-Wire กับแบบ Muitiplex

 

ตู้ควบคุมระบบ แบบ Hard-Wire จะต่อโซนอุปกรณ์ตรวจจับ กับต่อโซนอุปกรณ์แจ้งสัญญาณเตือน บนบอร์ดแผงควบคุมภายในตู้ควบคุมเลย ส่วนจำนวนโซนขึ้นอยู่กับตู้ควบคุมแต่ละรุ่น ซึ่งตู้ควบคุมระบบ แบบ Hard-Wire นี้จะมีทั้งแบบ 2 โซนอุปกรณ์ตรวจจับ หรือ แบบ 4 โซนอุปกรณ์ตรวจจับ หรือ แบบ 5 โซนอุปกรณ์ตรวจจับ หรือ แบบ 6 โซนอุปกรณ์ตรวจจับ และ แบบ 10 โซนอุปกรณ์ตรวจจับ (Conventional) เฉพาะแบรนด์อเมริกา หรือแคนนาดา ที่ได้รับมาตรฐาน UL , FM , ULC

 

ตู้ควบคุมระบบแบบ Muitiplex ต้องใช้อุปกรณ์โมดูล (Addressable Module) ในการต่อโซนกับขยายโซนอุปกรณ์ตรวจจับ และโซนอุปกรณ์แจ้งสัญญาณเตือน ฯลฯ


X