อุปกรณ์กำเนิดสัญญาณเหตุเพลิงไหม้

อุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ที่มีไว้สําหรับแจ้งเตือนเมื่อมีเหตุเพลิงไหม้

 

ไฟไหม้โดย จะใช้อุปกรณ์ตรวจจับชนิดต่างๆ กันออกไปตามความเหมาะสม เช่น Smoke Detector, Heat Detector,Manual Pull Station ( Manual Call Point ) เป็นต้นซึ่งจะทําให้เราสามารถรับรู้และแก้ไข ไม่ให้ไฟไหม้นั้นลุกลามจนไม่สามารถป้องกันได้


X