S-302

อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน จับอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงจากปกติ 9 องศาเซสเซียส หรือ 15 องศาฟาเรนไฮน์ ภายใน 1 นาที มีไฟ LED บอกสถานะการทำงาน