CL-181

อุปกรณ์จับความร้อน แบบตรวจจับความร้อนอุณหภูมิคงที่ 70 องศาเซลเซียส วัสดุเป็นพลาสติกทนความร้อนสีขาว กินกระแสไฟตอนทำอลาม 60 มิลลิแอมป์ มีไฟ LED บอกสถานะการทำงาน สถานะตอนทำอลามจะมีไฟ LED สีแดงติดค้าง