S-318

อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน ตรวจจับอุณหภูมิคงที่ 70 องศาเซสเซียส วัสดุเป็นพลาสติกทนความร้อนสีขาว ใช้ไฟ 12 24 โวล์ท กินกระแสไฟตอนทำอลาม 40 มิลลิแอมป์ มีไดร์คอนแทคแยก กินกระแสไฟ 0.8 แอมป์ สำหรับไฟ 30 โวล์ท และ 0.4 แอมป์ สำหรับไฟ 125 โวล์ท มีไฟ LED บอกสถานะการทำงาน ตอนทำอลามจะมีไฟ LED สีแดงติดค้าง