YA-CH710

อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน 2 ระบบ คือ ตรวจจับอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงและตรวจจับอุณหภูมิคงที่ในตัวเดียวกัน วัสดุเป็นพลาสติกทนความร้อนสีขาว